ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Menu types

Our template supports three menu types:

 • GK menu
 • Dropline menu
 • Split menu

Each of these menus has different characteristic. It is important to know that in order to gain an additional functionality offered by "GK menu", a user has to install a plug-in which can be found in the rest-files package of a particular template.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011 18:16

Εμφανίσεις: 1453

Dropline menu

Our template supports three menu types:

 • GK menu
 • Dropline menu
 • Split menu

Each of these menus has different characteristic. It is important to know that in order to gain an additional functionality offered by "GK menu", a user has to install a plug-in which can be found in the rest-files package of a particular template.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011 18:16

Εμφανίσεις: 1574

Split menu

Our template supports three menu types:

 • GK menu
 • Dropline menu
 • Split menu

Each of these menus has different characteristic. It is important to know that in order to gain an additional functionality offered by "GK menu", a user has to install a plug-in which can be found in the rest-files package of a particular template.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011 00:14

Εμφανίσεις: 1553

GK Menu

Our template supports three menu types:

 • GK menu
 • Dropline menu
 • Split menu

Each of these menus has different characteristic. It is important to know that in order to gain an additional functionality offered by "GK menu", a user has to install a plug-in which can be found in the rest-files package of a particular template.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011 00:14

Εμφανίσεις: 2400

Copyright by makednos 2013.

Top Desktop version